Tạo biểu đồ ER Diagram cho cơ sở dữ liệu với MySQL Workbench | Cơ sở dữ liệu

Tạo biểu đồ ER Diagram cho cơ sở dữ liệu với MySQL Workbench 

Biểu đồ ERD sẽ giúp việc trực quan hóa các bảng của cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng hơn. dễ nhìn hơn và dễ phân tích hơn. Hầu hết các công cụ UI hỗ trợ các cơ sở dữ liệu đều có chức năng chuyển trực tiếp từ cơ sở dữ liệu thành biểu đồ ERD, với MySQL Workbench thì hơi khó để tìm ra điều này, mình có một hướng dẫn ngắn để giúp mọi người có thể tạo ERD rất nhanh và ngắn gọn, cùng xem video dưới của mình nha.

0 Bình luận:

Đăng nhận xét