9/17/2021

Tạo biểu đồ ER Diagram cho cơ sở dữ liệu với MySQL Workbench | Share


ERD là một loại lưu đồ minh họa cách các “thực thể” như con người, đối tượng hoặc khái niệm liên quan với nhau trong một hệ thống. Sơ đồ ER thường được sử dụng để thiết kế hoặc gỡ lỗi cơ sở dữ liệu quan hệ trong các lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin kinh doanh, giáo dục và nghiên cứu.

Biểu đồ ER được sử dụng để lập mô hình và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, về mặt logic và các quy tắc nghiệp vụ (trong mô hình dữ liệu logic) và về công nghệ cụ thể sẽ được thực hiện (trong mô hình dữ liệu vật lý.) Trong kỹ thuật phần mềm, một sơ đồ ER thường là bước đầu tiên để xác định các yêu cầu cho một dự án hệ thống thông tin. Sau này nó cũng được sử dụng để lập mô hình một cơ sở dữ liệu hoặc các cơ sở dữ liệu cụ thể. Cơ sở dữ liệu quan hệ có một bảng quan hệ tương đương và có thể được biểu diễn theo cách đó khi cần thiết.

Hầu hết các công cụ UI hỗ trợ các cơ sở dữ liệu đều có chức năng chuyển trực tiếp từ cơ sở dữ liệu thành biểu đồ ERD, với MySQL Workbench thì hơi khó để tìm ra điều này, mình có một hướng dẫn ngắn để giúp mọi người có thể tạo ERD rất nhanh và ngắn gọn, cùng xem video dưới của mình nha.Xem thêm về biểu đồ ERD bạn có thể tham khảo thêm TẠI ĐÂY

0 Bình luận:

Post a Comment