8/15/2020

Giải tích III | Tài liệu, đại cương


Giải tích III có vẻ là môn dễ nhất trong các môn giải tích (I, II, III). Tuy nhiên, chỉ là dễ hơn so với các môn giải tích thôi chứ không phải là dễ. Vì thế, mà muốn điêm cao (hay là qua môn) thì vẫn phải học thì mới có được kết quả tốt.

Xem thêmGiải tích II | Tài liệu, đại cương

 


Mình chia sẻ một số đề cương, bài giảng và đề thi để ôn tập giải tích III : 

  • Đề cương : http://sami.hust.edu.vn/de-cuong/ ( Vẫn như giải tích I và II mình đã chia sẻ, muốn tải đề cương thì lên đây tải nha)
    • Mình có tải về một số đề cương cũ của môn giải tích III và hướng dẫn giải 1 số câu trong đề cương mọi người có thể tải về tham khảo nha : TẢI VỀ ĐỀ CƯƠNG
Tham gia group hỗ trợ học tập giải tích III của thầy Lý và cô Thủy TẠI ĐÂY

0 Bình luận:

Đăng nhận xét