8/21/2020

Những NLCB của CN Mác-Lênin ( học phần 2) | Tài liệu, đại cương


Cũng giống như học phần 1 thì học phân 2 về cách học, tài liệu cũng giống như vậy ( các bạn học trong quyển hướng dẫn ôn tập của khoa mình nghĩ là đủ rồi), có điều đặc biệt hơn tí là học phần này có bài tập ( cũng dễ thôi chứ không phải tính nguyên hàm, tích phân như giải tích). 

Xem thêmNhững NLCB của CN Mác - Leenin ( học phần 1) | Tài liệu, đại cương

Học phần 2 trước kia bao gồm kinh tế chính trị và chủ nghĩa khoa học xã hội, bây giờ đã được chia thành 2 học phần là kinh tế chính trị và chủ nghĩa khoa học xã hội ( từ K64 thì phải). Tức là các bạn phải học 3 học phần của chủ nghĩa Mác-LêNin. Ở đây, mình sẽ chia sẻ chung về tài liệu của kinh tế chính trị và chủ nghĩa khoa học xã hội. Vì nói rằng ngày trước 2 học phần này là một nhưng khi đi thi và lúc học cũng gần như hoàn toàn tách biệt ( ví dụ thi có 3 câu thì 2 câu kinh tế chính trị và 1 câu CN KHXH). 

Còn nữa, nhiều bạn gọi môn này là triết 2 là sai nha, học phần 1 của chủ nghĩa Mác-LêNin là triết học, còn học phần 2 là kinh tế chính trị và chủ nghĩa khoa học xã hội. Các bạn thường gọi quen là triết 2 nên khi đi thi một số bạn ghi vào bài thi là bài thi học phần triết 2, nhiều thầy/cô khá là khó chịu với cách ghi này ( vì nó không đúng) và theo thầy dạy mình chia sẻ thì thầy gặp bài nào như vậy thì thầy sẽ không chấm ( thầy giải thích rằng tên học phần ghi sai thì chấm cái gì). Nên khi đi thi các bạn nhớ ghi rõ bài thi học phần : Những NLCB của CN Mác-LêNin học phần 2 nha.

    

 

Mình chia sẻ với các bạn một số tài liệu để học môn này. Như về giáo trình thì mình đã nói là có thể không cần, các bạn chỉ cần mua quyển hướng dẫn ôn tập của khoa ở đằng sau thư viện là được : 

0 Bình luận:

Post a Comment