3/18/2021

Cài đặt và cấu hình môi trường lập trình PHP trên Ubuntu | Share


PHP (viết tắt hồi quy của Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình web phía server. PHP được nhúng trực tiêp vào mã HTML với đuôi .php sau khi qua máy chủ sẽ biên dịch ra mã HTML và trả về phía client.

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến được rất nhiều Developer theo đuổi. Cơ hội việc làm dành cho những ai biết ngôn ngữ PHP vô cùng rộng mở. Bạn có thể trở thành một Web Developer hoặc Full-Stack Developer nếu làm chủ ngôn ngữ này.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và cài đặt máy chủ apache2 là máy chủ phổ biến cho PHP (bài viết này mình hướng dẫn các bạn cài đặt apache2 trên Ubuntu nha).

Đầu tiên các bạn cài đặt môi trường lập trình PHP : 

sudo apt-get install php7.4

Tiếp theo, hãy tải về apache2 : 

sudo apt-get install libapache2-mod-php

Sau khi cài đặt thư mục root mặc định sẽ nằm ở /var/www/html. Các bạn có thể tạo các project PHP tại thư mục này, nhưng có vẻ khá là bất tiện. Để chuyển thư mục root theo ý mình các bạn thay đổi nội dung tại 2 file /etc/apache2/sites-available/000-default.conf và  /etc/apache2/apache2.conf 

Tại file đầu tiên, thay đổi đường dẫn chỗ DocumentRoot từ /var/www/html thành đường dẫn mà bạn mong muốn. ( như hình bên dưới)

Tại file thứ 2 tìm tới nơi như hình vẽ bên dưới mình chụp thay đổi đường dẫn thành đường dẫn mà bạn vừa thay đổi ở file bên trên : 


OK! Vậy là đã xong, bây giờ để kiểm tra xem đã cài đặt thành công chưa? bạn tạo 1 file tại thư mục gốc mới mà bạn vừa thay đổi, như của mình mình sẽ tạo 1 file info.php tại thư mục ~/CodeFolder/php/ có nội dung như sau : 

<?php 
    phpinfo();

Mở trình duyệt lên và truy cập http://localhost/info.php, nếu website hiện lên như hình dưới là đã thành công : Các bạn có thể lựa chọn IDE Netbeans hoặc Eclipse ( thêm các plugin cần thiết) để bắt đầu tạo các project PHP. Nếu có vấn đề gì, hãy comment bên dưới mình sẽ giải đáp các thắc mắc của mọi người.

0 Bình luận:

Post a Comment