7/06/2021

Tổng quan cơ sở ngành khoa học máy tính - Viện CNTT&TT (Phần 2)


Trong bài viết này mình sẽ tiếp tục giới thiệu về một số phần nhỏ trong khối cơ sở ngành khoa học máy tính tại đại học bách khoa hà nội . link bài phần 1.

Sau đây mình sẽ điểm qua một số nội dung, keyword mà bạn sẽ được học mà theo mình là nên nắm chắc, các bạn có thể google để tìm hiểu. Những kiến thức cụ thể mình sẽ nói trong seri bài viết riêng về từng môn học, hy vọng được các bạn đón nhận trong tương lai.


Khối liên quan hệ thống máy tính 


Trong môn nguyên lý hệ điều hành bạn sẽ được học về các phần

    1. Tổng quan

 • Các khái niệm : Tiến trình(process), Luồng (thread), tài nguyên của máy tính, shell, system call

 • phân loại hệ điều hành : xử lý theo lô, theo thời gian, phân tán,..

 • tính chất mà một hệ điều hành cần có: tin cậy, an toàn, tổng quát theo thời gian,..

 • Cấu trúc, thành phần hệ thống : vấn đề về quản lý tiến trình, bộ nhớ, input/ output, quản lý file

    2. Quản lý tiến trình

 • về tiến trình: bài toán điều phối(dùng hàng đợi), thao tác, hợp tác(bài toán sản xuất, tiêu thụ), truyền thông(đệm, socket)

 • về luồng

 • về điều phối CPU: khái niệm trưng dụng tài nguyên, các thuật toán điều phối (SJF, FCFS, RR, )

 • tài nguyên găng và điều độ tiến trình- khái niệm và công cụ xử lý(khóa trong, test and set, đèn báo, monitor )

 • bế tắc và xử lí bế tắc :khái niệm, 4 điều kiện, phương pháp phòng ngừa(tác động 1 trên 4 điều kiện), phòng tránh(chuỗi an toàn), nhận biết và khắc phục(chỉ ra bế tắc và xử lý)

    3. Quản lí bộ nhớ

 • Tổng quan : bộ nhớ, chương trình, liến kết địa chỉ (logic- vật lí) 

 • Chiến lược tuản lí bộ nhớ: phân chương cố định, phân chương động, phân đoạn chương trình, phân trang

 • Bộ nhớ ảo, đổi trang 

    4. Quản lí file 

 • các khải niệm tổng quan , cách tổ chức tài nguyên trên đĩa(vật lí- logic )

 • các khái niệm FAT,NTFS, EXT3,..


Tiếp đến là trong môn Kiến trúc máy tính 

    1. Giới thiệu 

 • CPI

 • time CPU

 • bài tập so sánh thời gian time CPU

    2. logic số, mạch cộng 

    3. Thanh ghi, bus

 • bus address

 • databus

 • bài tập xác định bus đánh địa chỉ tối thiểu

    4. Số học máy tính

 • bài tập : biểu diễn -77 dưới dạng 8bit ?

    5. MISP

 • yêu cầu hiểu lệnh mips

 • bài tập viết chương trình bằng mips

    6. Bộ xử lí 

 • chu trình load lệnh

 • hazard

    7. Bộ nhớ máy tính

 • sự liên quan thanh ghi- bộ nhớ chính- cache- bộ nhớ ngoài

 • tổ chức bộ nhớ cache, chiến lược thay thế bộ nhớ trong cache

 • bài tập tính số bit trên địa chỉ, nằm ở băng nhớ nào,..

    8. .. mấy chương cuối hình như không thi.

Bài cung cấp cho các bạn khá nhiều keyword và khá hoa mắt rồi, các bạn có thể ghé trang Kiến trúc máy tính hoặc Nguyên lý hệ điều hành để lấy tài liệu về tự đọc nhé, tương lai thì mình sẽ có bài chi tiết viết về những môn này (cụ thể hơn là hướng dẫn giải bài tập ) nhưng bao giờ viết thì mình chưa biết :>0 Bình luận:

Post a Comment