4/06/2022

Khai phá web | Tài liệu, chuyên ngành


Khai phá web là một môn tự chọn được dạy trong học phần kỹ sư của khoa học máy tính và kỹ thuật thuật máy tính. Bởi vì là một môn tự chọn nên các bạn hoàn toàn có thể chọn một môn khác thay thế môn này.

Với khai phá web các bạn sẽ được nhắc lại các kiến thức về Machine learning, Deep learning, một số các phần mới như là tìm kiếm thông tin. Ngoài ra thì các bạn sẽ được đi vào và giới thiệu tới các bài toán cụ thể như là: phân tích liên kết, phân tích quan điểm, trích rút thông tin, khai phá truy vấn & quảng cáo trực tuyến. 

Khi học về những năm cuối, nhất là những bạn theo định hướng hệ thống thông tin thì các bạn sẽ thấy các môn học có sự giao nhau rất nhiều, ví dụ như môn nhập môn khoa học dữ liệu các bạn sẽ thấy có 1 ít về các kiến thức Machine Learning đã được học, 1 ít kiến thức về tìm kiếm thông tin bên khai phá web, 1 ít kiến thức về bigdata đã được học ở lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn cộng với 1 phần kiến thức mới là trực quan hóa dữ liệu. Điều này thì cũng hợp lý thôi, các môn học hay các lĩnh vực trong CNTT nói chung và KHMT nói riêng thì có sự liên quan chặt chẽ với nhau chứ không thể nói là môn này, lĩnh vực này tách riêng biệt hoàn toàn với các khác được. Tuy nhiên thì mỗi môn sẽ tập chung vào một phần chính như khi các bạn học nhập môn AI, nhập môn ML các bạn sẽ được tập chung chính vào giới thiệu các thuật toán, cách làm, làm như nào, tối ưu như nào, tức là học sâu về phần mô hình, còn khi học khai phá web các bạn sẽ được giới thiệu sâu hơn về phần ứng dụng như là ứng dụng các mô hình này vào các bài toán thực tế, còn trong nhập môn khoa học dữ liệu các bạn sẽ được học sâu hơn về phần xử lý và trực quan hóa dữ liệu.

Về nhận xét của mình về môn học thì môn học là một môn cũng khá hay, các bạn có thể chọn nó làm 1 trong 3 môn tự chọn kỹ sư của mình.

Thầy dạy môn này có thầy Nguyễn Kiêm Hiếu, thầy thì giao khá nhiều bài tập trong tuần, cũng như các bạn có thể phải làm các bài quizz nhỏ từng tuần. Tuy nhiên thì thầy chấm điểm cũng khá thoáng, học thầy các bạn cũng sẽ được nghe các buổi seminar do sinh viên của thầy trình bày cũng khá hay và thú vị. Các bạn có thể theo dõi website cá nhân của thầy Hiếu tại đây: https://users.soict.hust.edu.vn/hieunk/

Tài liệu môn học

- Slide môn học khai phá web: TẢI VỀ SLIDE
- Đề thi tham khảo khai phá web: TẢI VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO

0 Bình luận:

Post a Comment