2/16/2021

Tư tưởng Hồ Chí Minh | Tài liệu, đại cương


Cũng là một trong các môn lý luận, nói chung là như Triết, vẫn phải làm tiểu luận, vẫn là lên lớp nghe giảng nhưng chẳng hiểu gì, vẫn là đi thi ôn các câu trong đề cương. Với những môn này, mình vẫn khuyên các bạn nên mua quyển hướng dẫn ôn tập nhỏ nhỏ mà do các thầy cô trong bộ môn biên soạn được bán ở nhà nấm ( bản gốc) hoặc ai không có tiền thì ra quầy photo đằng sau thư viện chắc chắn có.

Mình có 1 số tài liệu từ https://bkkhongsotach.edu.vn/ chia sẻ tới mọi người, mọi người tải về để tham khảo nha 

0 Bình luận:

Post a Comment